کجا سابقه دارد دولتی نتیجه ۱۳ سال مذاکره جهانی با حضور دولت قبلی خود را بدون هیچ دلیلی زیرپا‌ گذارد و قطعنامه شورای امنیت را با وقاحت نقض کند؟ آمریکا نه می‌تواند #مذاکره را بر ما تحمیل کند و نه #جنگ را. زندگی با تحریم سخت است اما سخت‌تر از آن زندگی بدون #استقلال است.