همیشه گفتم با یه شاعر دیوانه ، که تازه با ریش سفید هنوزم بچه بازی داره ? سخت میشه سر کرد و صبوری کرد ، ممنونم برای همه رفاقتهات همسر خوبم ... من ، تیارا و ویانا هر سه تولدت و بهت تبریک میگیم و ارزوی قلبیمون لبخند پایدار و سلامتیت هست ... .