.توضیح کامل کلاس در دایرکت.....سربالا و محکم و پرانرژی حرف میزنیم......رفع خجالت و کم رویی.....کلمه سازی و جمله سازی حرفه ای