.آفساید....تنها برنامه ورزشی دیدنی و شنیدنی شبکه جوان....یازده صبح از ردیف ۸۸(تصویری از اپلیکیشن ایرانصدا و سایت شبکه جوان)