موضع دولت درباره اصلاح قانون انتخاباتبحث اصلاح قانون انتخابات، دیگر مسئله‌ای بود که خبرنگاران گرامی امروز درباره آن سوال پرسیدند و در پاسخ به آنها توضیحاتی در این باره دادم.