افتتاح‌های روز پنج‌شنبه، در شرایط فشار حداکثری و تحریم‌های ظالمانه آمریکا، سند شکست هدفگذاری دشمنان و خاری در چشم آنهاست. این برنامه فردا هم با افتتاح پروژه‌های مرتبط با وزارت بهداشت، مسکن و هلال احمر ادامه خواهد یافت.