شکست دیگری در انتظار سران کاخ سفیدهیچ یک از اقدامات و هدفگذاری‌های دولت آمریکا طی سالهای گذشته در مواجهه با ایران به نتیجه نرسیده و تلاش این کشور برای استفاده از مکانیزم ماشه هم از آنجا که هیچ مبنای حقوقی و قانونی ندارد، با شکست مواجه خواهد شد. اعضای برجام و شورای امنیت به روشنی اعلام کرده‌اند که آمریکا به هیچ عنوان نمی‌تواند از مکانیزم ماشه استفاده کند، دبیرخانه شورای امنیت هم هیچ واکنشی به اعلان آنها نداشت و هیچ جلسه‌ای هم تشکیل نشد. لذا هیچ کشوری با آنها همراه نخواهد شد و این پیروزی بزرگ دیگری برای ملت ایران خواهد بود.