برنامه‌ها برای کنترل التهابات بازار خودروتولید خودرو در کشور در مقایسه با سال گذشته و ماههای گذشته افزایش یافته اما متاسفانه برخی سوداگران خودرو را از حالت مصرفی خارج کرده‌اند و زمینه‌ساز التهاب در بازار شده‌اند. در این زمینه تلاش خواهد شد با افزایش عرضه مستقیم به مصرف کنندگان واقعی، التهاب بازار کنترل و جلوی دلالی گرفته شود.