آخرین دستاوردها در روند تکمیل شبکه ملی اطلاعاتدیروز جلسه بسیار خوبی در شورای عالی فضای مجازی برگزار و در آن روند پیگیری بحث شبکه ملی اطلاعات بررسی گردید. در این باره هم توضیحات کوتاهی در گفت‌وگو با خبرنگاران دادم.