با توجه به اهمیت موضوع، لازم است #شهردار_تهران، بلافاصله نسبت به ارائه گزارش مورد انتظار در خصوص آخرین وضعیت املاک واگذار شده براى بهره بردارى و اقدامات برای ساماندهی موضوع و انتشار رسانه ای و قرار دادن گزارش وضعیت در #سامانه_شفافیت اقدام عاجل نماید.