حسین باستانی، شهید حسین طائب رو با حاج حسین طائب اشتباه گرفته و توی مستند #کودتای_خزنده چندبار تاکید و تکرار هم می کنه! چقدر عجیب! سوتیه یا تاریخ سازی؟