می‌توانیم در یک بازه زمانی 3 ساله 90 درصد مشکلات #کنکور را حل کنیم. متن مصاحبه: http://farhikhtegandaily.com/images/newspaper/2020/09/1857/4_1857.pdf…