در دیدار با فرزندان و نزدیکان #آیت_الله_صانعی، ضمن عرض تسلیت فقدان این مرجع آزاده، خاطرات ارادت ویژه #آیت_الله_هاشمی_رفسنجانی به ایشان و محبت متقابل ایشان مرور شد. امید است نگاه پویا و روزآمد فقهی این شاگرد برجسته امام خمینی برای حل مسائل جامعه تداوم یابد.