فوت ۱۸۴ بیمار در شبانه روز گذشته/شناسایی۳۶۰۵ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور https://t.me/dolat12_pad/45811…