مشاور رئيس جمهوری: مستند اخیر بی‌بی‌سی یکی از نمونه‌های خیانت این شبکه به ملت ایران و جاسوسی جنگی است. کسانی که این مستند را ساختند، مطمئناً نه دل‌شان به حال شهید رستگار می‌سوزد، نه شهید دانش، نه شهید همت و نه دیگر شهدای دفاع مقدس https://t.me/dolat12_pad/45807…