هرچه از لحاظ زمان از دفاع مقدس دور میشویم، از نظر معرفت باید به آن نزدیک بشویم، چون #دستهای_تحریفگر در کمین هستند. الان مردان جنگ حضور دارند، اما ۳۰ سال دیگر خیلیها نیستند؛ لذا دست تحریف، بخش پردرخشش تاریخ ما را ممکن است مخدوش کند. باید ادبیات دفاع مقدس تقویت شود.