▫️همزمان با هفته دفاع مقدس??۱۳۵۹؛ اراده‌های آهنینراوی: محسن جمشیدی۲ شهریور / ساعت ۲۰▫️ در اینستاگرام حوزه هنری خراسان رضوی