تکرار دولت‌های گذشته اشتباهی بزرگ و نابخشودنی است #نسل_سوم_انقلاب دولتی نو با #راهی_نو در اقتصاد در پیش خواهد گرفت.