خواندن رمان #ارتداد دارویی برای روح تب‌دارم در این روزها بود. در طول خواندنش، بارها و بارها خدا را شکر کردم و به خودم نهیب زدم که مبادا کفران نعمت کنم. یامین‌پور در ارتداد، به شیوه‌ای نو، یک نعمت بسیار بزرگ را یادآوری می‌کند: "نعمت پیروزی انقلاب اسلامی."/۱ #معرفی_کتاب @yaminpour