وزیر امور اقتصادی و دارایی: بازار سرمایه دارد عمق، ریشه و پایداری پیدا می‌کند طبیعت بازار این است که گاهی با خوداصلاحی مواجه شود امیدوارم اجازه بدهند بازار سرمایه همچنان به صورت حرفه‌ای اداره شود