وزیر دفاع: صنایع دفاعی با ۵۷۰۰ شرکت خصوصی طرف قرارداد است تأمین تجهیزات نیروهای مسلح یکی از مأموریت‌های اصلی وزارت دفاع است که شامل تأمین منابع خارجی و داخلی و تولید می‌شود که بخش تولید به عهده صنایع دفاعی است