نواخته شدن زنگ دبیرستان پسرانه نارمک از طریق ویدئو کنفرانس توسط رئیس‌جمهوری