رییس‌جمهوری: کلاس دانشگاه‌ها باید در جاهایی که امکان‌پذیر است حضوری و فعال باشد