اقای روحانی رییس جمهور محترم باورم نمیشه از دفترتان به صورت مجازی مدارسی را افتتاح کردید که بچه ها باید حضوری شرکت کنند. اصلا یادتان هست کشور مردم هم دارد؟