رییس‌جمهوری: سلامت دانش آموزان باید اولویت اول ما باشد