رئیس‌جمهوری: در جلسه پنجشنبه با وزیر علوم در خصوص وضعیت دانشگاه‌ها تصمیم‌گیری خواهیم کرد. آنجاهایی که امکان‌پذیر است باید دانشگاه‌ها حضوری باشند. امروز شروع مدارس و دانشگاه ها با هم است