یه نکته‌ی جالب برای امشب بگم این چرخش هنرمندانه‌ی کلماتِ "الله" ، "محمد" و "علی" کنارِ همدیگه، نشانه‌ی تشیعه #ایرانو_بگرد