"خود دولت روحانی مولود #جریان_تحریف است. چون اصلی‌ترین راه حلش این بود که به آمریکا امتیاز بدهیم تا کشور را بهتر اداره کنیم! این راهبرد مصداق تحریف بود" درباره جریان تحریف گفتگوی مفصلی با نسیم آنلاین داشتم که متن کاملش از طریق لینک زیر در دسترس است: https://nasimonline.ir/Content/Detail/2360247/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA…