وزیر آموزش و پرورش در خبر ۲۱ شبکه یک سیما؛ نگرانی اولیا را درک و با آنها مدارا می‌کنیم خانواده‌ها با رفتن به مدرسه وضعیت رعایت پروتکل‌های بهداشتی را بررسی کنند بازگشایی مدارس به صورت حضوری و با گروه بندی دانش آموزان خواهد بود https://t.me/dolat12_pad/44839…