وزیر آموزش و پرورش: تصمیم بازگشایی مدارس در ۱۵ شهریور از قبل گرفته شده بود به دلایل مختلف و پس از تجربه دهه اول محرم، تصمیم بر این شد که در همه نقاط از یک دستورالعمل استفاده شود