وزير آموزش و پرورش : با اپراتورهای ایرانسل و همراه اول گفتگو شده هر دو اپراتور از هفته آینده سیمکارت ویژه شاد را توزیع می کنند ویژگی این سیمکارت این است که منحصرا برای استفاده از شبکه شاد کاربرد دارد