وزير آموزش و پرورش: نکته بسیار مهمی که در شاد انجام شده و کمک مهمی به معلمان، دانش آموزان و خانواده ها است ضبط محتوای تمام دروس از پایه اول تا پایه دوازدهم به تفکیک درس و بارگذاری در شبکه شاد است https://t.me/dolat12_pad/44803…