وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: سال تحصیلی دانشگاه‌ها ۱۵شهریورماه آغاز می‌شود و با توجه به شیوع بیماری کرونا، مبنای آموزش مجازی است