برق در مدار افزایش ظرفیت ظرفیت تولید برق در کشور به ۸۴ هزار مگاوات رسید https://t.me/dolat12_pad/44791…