قهرمانی تراکتور تبریز در جام حذفی مبارک همه ایرانیان. به خصوص تبریزی های عزیز. خوشحال کننده بود رتبه دوم استقلال هم‌مبارک استقلالی ها گرچه پرسپولیس یک چیز دیگری است.