دنیایی از نمونه ها در فضای مجازی وجود داره...اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَینِ وَ عَلى عَلِىِّ بنِ الْحُسَینِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَینِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَینِ.....