تا ظهر امروز در سامانه کارآ اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه ۶۷۱ میلیارد تومان ثبت درخواست تسهیلات‌ کرونا داشتند که ۱۸۳ میلیارد تومان آن پرداخت شد. از اهتمام و مساعدت آقای دکتر #همتی و مدیران عامل و کارکنان بانک‌ها در شتاب اخیر در پرداخت‌ها سپاسگزارم. روزهای آینده سرعت بیشتری خواهد داشت