پارت چهارم-نمایشنامه خوانی سنگر عشاقکارگاه بازیگری کلاغها و فرهنگسرای امیری تقدیم می کند :نمایشنامه خوانی سنگر عشاقبه مناسبت زادروز جناب استاد رمضان امیری و انتشار کتاب هفت لیوا تقدیم به روح بزرگوار استاد امیری عزیز