?مشکلات را با روحیه دوران پیگیری می کنیم.?? ،رئیس مجلس شورای اسلامی در گلزار شهدای شهر آبادان:?هنوز مظلومیت شهرهای آبادان و خرمشهر که نگین دوران دفاع مقدس کشور ما هستند را به یاد دارم و مشکلات آنها را با همان روحیه دوران دفاع مقدّس دنبال می کنیم.?وظیفه نخست خودمان را در نظارت های میدانی،بررسی دقیق بر پروژه‌ها،کارها و اعتبارات می‌دانیم و حق است که بدانند که پروژه‌های شهرستانشان در چه وضعیتی قرار دارد و چه وقت تکمیل می‌شود.?در آستانه بررسی لایحه سال ۱۴۰۰ و برنامه هفتم توسعه در قرار داریم،این بازدیدها می‌تواند هم در حوزه نظارتی و هم در حوزه قانونگذاری مؤثّر باشد تا بخشی از مشکلات را با کمک قوّه مجریه حل کنیم.