چند ساعت بعد اینکه این فیلم از اینستاگرام آقای ضرغامی منتشر شد، در برخی گروه ها تحلیلهای عجیبی منتشر شد. باور کنید نه از قبل قراری برای موتورسواری گذاشته بودیم و نه این فیلم پشت پرده خاصی دارد! اتفاقی ایشان را در خیابان دیدم و سوار کردم. همانجا قرار ضبط @rudarru57 را هم گذاشتیم.