ضروری‌ترین راهکار بهبود شرایط بازار سرمایه، اصلاح ساختار مدیریتی #بورس و کاهش تاثیر شرکت‌های سرمایه‌گذاری شبه‌دولتی است. ساختار فعلی، #بازار_سرمایه را به بازوی تامین مالی دولت تبدیل کرده است که نتیجه آن لِه شدن سهامداران حقیقی و خُرد خواهد بود.