معصومه ابتکار در نشست خبری به مناسبت هفته دولت، دلیل و کاربرد انتشار شناسنامه شاخص‌های عدالت جنسیتی را تشریح کرد وی همچنین توجه دولت به سازمان مردم نهاد برای پیشبرد امور و رفع مشکلات کشور را مورد تاکید قرار داد https://t.me/dolat12_pad/44723…