جناب شمخانی با لباس عربی بمیان اهالی روستای ابولفضل رفته و با صحبت به زبان عربی سعی کرده اند مشکلاتشان را حل کنند.کاش دولت متخصصین دیگری هم آشنا بزبانهای کردی،بلوچی و ترکی میداشتند تا مشکلات آنان راهم حل میکردند.ایضا متخصصینی برای فهم زبانهای جوانان،بازاریان،زندانیان سیاسی و...