امروز در همکاری وزارت آموزش وپرورش، کار اتصال پرسرعت و رایگان همه‌ی مدارس کشور به شبکه‌ی ملی اطلاعات به پایان رسید تا ⁧#دسترسی‌همگانی⁩ به آموزش مجازی محقق شود. قول داده بودیم تا اسفند۹۸ به پایان برسد که به دلیل موانعی در تامین تجهیزات با چندماه تاخیر این کار مهم به سرانجام رسید