امروز در لابلای نوشته هایی که برای روز مبادا ذخیره کرده ام چشمم به جمله ای از دکتر کاتوزیان روشن شد: «بدون عدالت حقوق بی معناست، در واقع آن چه به حقوق شرافت مي‌بخشد عدالت است و اين كه بتوانيم از حقوق پلی به عدالت بزنيم.» همین! #رومینا_اشرفی