✋همه چیز عوض شده ❗هیچ چیز و هیچکس شبیه قبلش نیست ... حتی خودم ‼؟؟ولی همچنان امیدوار و در انتظار ?به امید روزهای بهتر برای همه مردم جهانو روزهای قشنگتر برای هموطنان عزیزم همراه با سلامتی برکت و آینده روشن ?دعا می کنم روزگارمون از این وضیعت مبهم فعلی خودش خارج بشه و دوباره عشق و محبت و حال خوب موج بزنه ?آرزو می کنم کنار تک تک اعضای خانواده محترمتون خوش و خرم باشید ?که بی شک ماندگارترین و دلسوزترین همراهان زندگی شما هستند و خواهند بود❣در ضمن غم من بخاطر خودم‌ نیست ! واسه مشکلاته زیادیه که تو اطرافم و تو جامعه میبینم و نمیتونم بیخیال و بی احساس ازش رد بشم ... قطعا حال خوب من بستگی به کیفیت زندگی و دل خوش هموطنان عزیزم داره ... یا حق ?