جوانانی که کتاب نامیرا را خوانده اند از من می پرسند اگر ما در کربلا بودیم در کدام جبهه قرار می گرفتیم. ببینید الان دلتان با کدام جبهه است. اگر با وجود این همه تبلیغات مسموم هنوز پشت سر آیت الله خامنه ای هستید، رستگارید؛ نه یک گام عقب تر، نه یک گام جلوتر.