رهبری عزیز امروز در مورد وضعیت مهدهای کودک، تذکر بسیار مهمی دادند. دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری سازمان بهزیستی، برنامه‌ای را برای آموزش تخصصی مربیان و استقرار نظام کنترل کیفیت آغاز کرده بود که متاسفانه با بروز کرونا متوقف شد. تمام تلاشمان را برای رفع این نگرانی بکار خواهیم بست.