پاسخ رئیس دفتر رئیس‌جمهوری به سوالی درباره علت عدم حضور وزیر امور خارجه در جلسات اخیر هیأت دولت