‌‌رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیأت دولت:آنچه که دولت فعلی آمریکا برای رجوع به شورای امنیت به آن استناد می‌کند، هیچگونه مبنای حقوقی ندارد